top of page
This course can no longer be booked.

Embodied Voice

2-day workshop

  • From 1,150 Danish kroner

Description

I denne workshop arbejder vi med sammenhængen mellem krop og stemme. Med udgangspunkt i teknikker fra Grotowski-teater, Roy Hart og ældgamle flerstemmige folkesange, undersøger vi hvordan din krop kan bevæge din stemme, hvordan stemmen kan bevæge kroppen og hvordan du kan bevæge andres kroppe med din stemme. Workshoppen har til formål at vække et lyttende nærvær og styrke forholdet mellem stemme og krop. På workshoppen lærer du at synge fra kernen af din musikalitet og at improvisere med og udvide dine vokale evner. Workshoppen er for alle der arbejder med krop eller stemme og er nysgerrige på sammenhængen mellem dem. STED Forsøgsstationen, Kbh V TID Lørdag d. 29. april kl 10.30-14.30 (10-15) Søndag d. 30. april kl 10.30-14.30 (10-15) Dørene åbner begge dage kl 10 for individuel opvarmning Og indtil kl 15 er der mulighed for spørgsmål, uddybning, nedkøling. PRIS Early bird (ved tilmelding inden d. 14. april): 1050 DKK (950 DKK for studerende) Efter d. 14. april: 1300 (1150 DKK for studerende) _ In this workshop we work with the connection between body and voice. Based on techniques from Grotowski theatre, Roy Hart and ancient polyphonic folk songs, we examine how your body can move your voice, how the voice can move the body and how you can move other people's bodies with your voice. The workshop aims to awaken a listening presence and strengthen the relationship between voice and body. In the workshop you will learn to sing from the core of your musicality and to improvise with and expand your vocal abilities. The workshop is for everyone who works with body or voice and is curious about the connection between them. PLACE Forsøgsstationen, Kbh V TIME Saturday the 29th of April at 10.30-14.30 (10-15) Sunday the 30th of April at 10.30-14.30 (10-15) The doors are open both days from 10 for individual warm ups. Until 15 there is a possibility for questions and cool down. PRICE Early bird (when registering before April 14th): DKK 1050 (DKK 950 for students) After April 14th: 1300 (DKK 1150 for students)


Cancellation Policy

Ved aflysning af solo-undervisning mindre end 24 timer før timen betales fuld pris. With cancellation of solo lessons less than 24h before the lesson, full amount is paid.


bottom of page